Typy sprężyn śrubowych

Sprężyny cylindryczne

„Klasyczna sprężyna śrubowa” ma centryczną linię środkową. Jest ona często montowana w systemach z podwójnymi wahaczami. Ze względu na różne odległości między zwojami można uzyskać progresywną charakterystykę sprężyny.

Sprężyny typu Miniblock

Aby uzyskać specyficzne właściwości dynamiki jazdy, pomocna jest progresywna charakterystyka sprężyny. Jako wariant szczególnie oszczędzający miejsce przystosowane są sprężyny typu Miniblock wykonane z drutów stożkowych ze zwężającymi się przekrojami. Ze względu na krótszą oczekiwaną żywotność oraz duży wskaźnik reklamacji wielu producentów z branży motoryzacyjnej nie montuje już tych sprężyn w modelach nowej generacji.

Sprężyny typu Miniblock zoptymalizowane

Firma CS-Germany© opracowała zoptymalizowane sprężyny typu Miniblock, wykonywane z cylindrycznych stali sprężynowych. Efektem jest około trzykrotnie dłuższa żywotność względem klasycznych sprężyn typu Miniblock. Zoptymalizowane sprężyny CS-Germany© różnią się wyglądem od montowanych fabrycznie sprężyn typu Miniblock (kształt, wysokość konstrukcyjna, grubość drutu, liczba zwojów itd.). Te odchyłki nie wpływają jednak na funkcjonalność sprężyny ani na wysokość bezwzględną samochodu.

    Sprężyny Side Load (sprężyny bananowe)

    Do kompensacji sił poprzecznych w kolumnach McPhersona często stosowane są sprężyny Side Load. W stanie nieobciążonym linia oddziaływania przebiega ukośnie do osi amortyzatora. Oddziałujące siły boczne są w ten sposób zmniejszane.

    Sprężyny C

    Montowane na tylnych osiach, które mogą uginać się w łuku okręgu.
    W ten sposób przestrzeń montażowa jest optymalnie wykorzystana pod kątem naprężeń. Te sprężyny są montowane najczęściej w połączeniu z buforami elastycznymi, zapewniając dzięki temu charakterystykę progresywną.